ที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากถนนสาย ทล. 2 บริเวณบ้านหนองบัวดีหมี โดยถนนของโครงการอยู่บนถนนของทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 324+300 มุ่งหน้าไปตามถนนสาย ขก.1011 ไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ทล.2062 บริเวณ กิโลเมตรที่ 15+400 บ้านพระยืน ในระหว่างทางผ่านหมู่บ้านบางช่วงได้แก่ บ้านหนองโพธิ์,บ้านโนนตุ่น,บ้านหนองแวง,บ้านหนองจิก สลับบางช่วงเป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ,ปลูกอ้อย ระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตร

- รูปแสดงตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ -

หมายเหตุ : แผนที่ฉบับนี้ใช้สำหรับโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฏหมายได้