กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์ที่จะดำเนินงานสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง - แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ทำให้การเดินทางมีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อรับรองปริมาณจราจรในอนาคต และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อการศึกษาโครงการ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนที่การเดินทางไปประชุม

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น